Giới thiệu

Văn hóa Hưng Lộc Phát

Làm việc theo tinh thần đồng đội

Một tập thể làm việc hợp tác và hiệu quả là yếu tố thiết yếu cho sự thành công. Vì vậy HLP luôn tạo điều kiện để các cá nhân làm việc theo đội, kết quả đạt được của đội chính là thành quả của mỗi cá nhân. Sự đóng góp và hợp tác của từng thành viên sẽ tạo ra sức mạnh của cả công ty.

 

 

 

 

Trao đổi thông tin
vh-traodoithongtinBạn được khuyến khích chia sẻ các quan điểm, tìm kiếm thông tin, cung cấp dữ liệu và giải quyết những vướng mắc cùng với cấp trên trực tiếp; khi cần thiết cũng có thể tham khảo ý kiến của bất kỳ thành viên nào trong Ban lãnh đạo để đi đến giải pháp sau cùng. Trưởng phòng của bạn luôn lắng nghe ý kiến của bạn, khuyến khích những nỗ lực và tìm giải pháp cho những khó khăn mà bạn gặp phải. Ban Giám Đốc không chấp nhận cách truyền đạt thông tin sai lệch, đồn thổi, gây chia rẽ nội bộ làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của nhân viên, khiến quan hệ đồng nghiệp trở nên đố kỵ và thiếu hợp tác.

 

Tôn trọng giá trị nhân viên
vh-giatrinhanvien

HLP luôn xem con người là nguồn lực quý giá nhất. Vì thế, HLP luôn tạo mọi điều kiện để bạn phát huy hết tiềm năng của mình bằng cách khuyến khích bạn học hỏi thêm và tin tưởng giao phó những trọng trách cao hơn, phù hợp với khả năng và kinh nghiệm mà bạn có thể đảm trách.

 

 

 

Trách nhiệm
vh-trachnhiemSự thành công của HLP phụ thuộc vào việc thỏa mãn những quyền lợi hợp lý, đúng đắn của khách hàng và nhân viên. Điều này cần phải có sự hợp tác toàn tâm toàn ý của mọi thành viên trong gia đình HLP. Bạn cần phải làm việc đúng giờ, đều đặn, hoàn thành công việc một cách hiệu quả, đạt chất lượng cao và chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định và chuẩn mực đã đề ra.

 

 

 

Tính chuyên nghiệp trong công việc
vh-chuyennghiepTính chuyên nghiệp được thể hiện bằng cam kết cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ chu đáo và uy tín; giao tiếp với khách hàng với thái độ hòa nhã, lịch thiệp, tôn trọng nhau trong thương lượng và tranh luận để đi đến thống nhất; sử dụng các biểu mẫu, tài liệu chuẩn của công ty khi gửi đến khách hàng… •Mặt khác, tính chuyên nghiệp được thể hiện bằng việc chấp hành nghiêm túc nguyên tắc quản lý điều hành, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tính chuyên nghiệp cũng đòi hỏi bạn kiểm soát hữu hiệu cảm xúc cá nhân của mình để lắng nghe, trao đổi nhằm giải quyết các rắc rối, khó khăn trong công việc hướng tới việc đạt mục tiêu chung của công ty.

2017-04-10T17:03:09+00:00