Tuyển dụng

HLP – Tuyển dụng kỹ sư kết cấu

Ứng viên quan tâm, xin vui lòng gửi hồ sơ (Đơn xin việc, lý lịch cá nhân & bản sao bằng cấp) tới:

Ms. Hà Thị Thu Nguyên (HCNS)

Email: nguyen.ha@hlp.com.vn

Điện thoại: 0918 802 305 trước ngày 8/03/2017.

 

 

 

2017-04-10T17:02:40+00:00