TIN TỨC

19/03/2018

HLP – Tuyển dụng Phó phòng Dịch vụ Khách hàng và Giám sát công nợ

Ứng viên quan tâm, xin vui lòng gửi hồ sơ (Đơn xin việc, lý lịch cá nhân & bản sao bằng cấp) tới: Ms. Nguyên (HCNS) […]
19/03/2018

HLP- Tuyển dụng Chuyên viên tổng hợp

Ứng viên quan tâm, xin vui lòng gửi hồ sơ (Đơn xin việc, lý lịch cá nhân & bản sao bằng cấp) tới: Ms. Nguyên (HCNS) […]
03/08/2017

HLP-Tuyển dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng

25/05/2017

HLP-Tuyển dụng Kỹ sư xây dựng

Ứng viên quan tâm, xin vui lòng gửi hồ sơ (Đơn xin việc, lý lịch cá nhân & bản sao bằng cấp) tới: Ms. Ngọc (HCNS) Email: […]
13/02/2017

HLP-TUYỂN DỤNG TÀI XẾ

Ứng viên quan tâm, xin vui lòng gửi hồ sơ (Đơn xin việc, lý lịch cá nhân & bản sao bằng cấp) tới: Ms. Hà Thị […]
09/02/2017

HLP – Tuyển dụng kỹ sư kết cấu

Ứng viên quan tâm, xin vui lòng gửi hồ sơ (Đơn xin việc, lý lịch cá nhân & bản sao bằng cấp) tới: Ms. Hà Thị […]
06/09/2016

HLP – Tuyển dụng Kỹ sư hạ tầng

Ứng viên quan tâm, xin vui lòng gửi hồ sơ (Đơn xin việc, lý lịch cá nhân & bản sao bằng cấp) tới: Ms. Trần Thị […]